लुई पाश्चर

                   लुई पाश्चर

(जन्म : २७-१२-१८२२, मृत्यू : २८-०९-१८९५)
फ्रेंच रसायनशास्त्रज्ञ आणि सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ. जन्म फ्रान्समध्ये डोल नावाच्या गांवी. दूध आंबणे, फळांच्या रसाची, द्राक्षरसाची आंबवून दारू होणे यासारख्या रासायनिक प्रक्रिया मूलत: काही सूक्ष्म जांतूंच्या (बॅक्टेरिया) क्रियाशक्तीनेच घडून येतात हा महत्त्वाचा शोध लावला. पिसाळलेल्या कुत्र्याच्या चाव्यामुळे होणाऱ्या `रेबीज' या प्राणघातक रोगावर परिणामकारक लस शोधून काढली. सूक्ष्मजीव-शास्त्राचा पाया याने घातला.

Hits: 1294