मोहन आपटे यांची पुस्तके

खालील पैकी कोणत्याही पुस्तकाचा परिचय देणारा लेख युनिकोड मराठीमध्ये ज्ञानदीपकडे (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) पाठविल्यास त्यास लेखकाच्या नावासह प्रसिद्धी देण्यात येईल.

अग्निनृत्य : कृत्तिका प्रकाशन 2004 . 267
अण्वस्त्रांचा मृत्युघोष : कृत्तिका प्रकाशन 2004 . 179
अवकाशातील भ्रमंती (भाग 1) : राजहंस प्रकाशन 1989 . 93
अवकाशातील भ्रमंती (भाग 2) : राजहंस प्रकाशन 1989 . 95
अवकाशातील भ्रमंती (भाग 3) : राजहंस प्रकाशन 1989 . 95
अविभाज्य संख्यांची कुळकथा : अश्वमेध प्रकाशन 1996 . 108
आकाशगंगा : 1987 . 60
आपली पृथ्वी : अभिषेक टाईपसेटर्स आणि प्रकाशक 2008 . 84
इंटरनेट : एक कल्पवृक्ष : राजहंस प्रकाशन 1997 . 112
कालगणना : आपटे मोहन 2008 . 238
कृष्णविवर अद्भुत खगोलीय चमत्कार : राजहंस प्रकाशन 2002 . 143
गणित शिरोमणी भास्कराचार्य : मोरया प्रकाशन 1993 . 159
गणिताच्या पाऊलखुणा. : अश्वमेध प्रकाशन 2004 . 208
चंद्रप्रवासाची दैनंदिनी : अभिषेक एन्टरप्राइझ् 1991 . 124
चंद्रलोक (रामबाग) : राजहंस प्रकाशन 2008 . 341
चला भूमितीशी खेळू या :
डळमळले भुखंड : मोरया प्रकाशन 1994 . 155
डाईनासॉर्स : मोरया प्रकाशन 2005 . 123
डावखुऱ्यांची दुनिया : अश्वमेघ प्रकाशन 2004 . 161
नक्षत्रवेध : अभिषेक एन्टरप्राइझेस 2004 . 60
नभ आक्रमिले विज्ञानयुगाच्या शताब्दी व सचित्र इतिहास. : राजहंस. 2005
निसर्गाचे गणित. : राजहंस. 1993 . 119
ब्रम्हांड-उत्पत्ती, स्थिती, विनाश : राजहंस प्रकाशन 2004 . 208
भास्कराचार्य (गणित शिरोमणी) : मोरया प्रकाशन 2004 . 159
मला उत्तर हवंय - अवकाश : राजहंस प्रकाशन 1998 . 160
मला उत्तर हवंय - खगोलशास्त्र : राजहंस प्रकाशन 1992 . 112
मला उत्तर हवंय - पदार्थ विज्ञान : 1992 . 162
मला उत्तर हवंय - पदार्थविज्ञान : राजहंस प्रकाशन 1992 . 162
मला उत्तर हवंय - संगणक : राजहंस प्रकाशन 1992 . 159
मला उत्तर हवंय ! (तंत्रज्ञान) : राजहंस प्रकाशन 2004 . 160
विज्ञान वेध : राजंहस प्रकाशन 2004 . 158
विश्वात आपण एकटेच आहोत काय : राजंहस प्रकाशन 2004 . 135
शतक शोधांचे : राजहंस प्रकाशन 2000 . 630
शरीर एक अद्भुत यंत्र : राजा प्रकाशन 1998 . 154
शालेय खगोलशास्त्र : अभिषेक टाईपसेंटर्स अ‍ॅण्ड पब्लिशर्स 2005 . 85
संख्यांची अनोखी दुनिया :
संख्यांचे गहीरे रंग : राजहंस प्रकाशन 2004 . 132
संगणक : 1994 . 159
संदेशायन : ग्रंथाली प्रकाशन 2004 . 156
सहस्त्रकातील विज्ञान : "चाफेकर शरद, मोहन आपटे व इतर" 2003 . 290
सहस्त्ररश्मी : अश्वमेध प्रकाशन 1995 . 147
सूर्यग्रहण : मोरया प्रकाशन 2004 . 120
सूर्यमालेतील चमत्कार : राजहंस प्रकाशन 2004 . 182
स्पेस शटल : अभिषेक टाईपसेटर्स अ‍ॅण्ड पब्लिशर्स 2007 . 111
स्मरणशक्ती कशी वाढवावी : . 78

Hits: 1374